ลำธารน้ำใส จากเทือกเขาตะนาวศรี ธารน้ำใสสะอาดซึ่งไหลมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ลำธารนี้อยู่…Continue Reading “ลำธารน้ำใส จากเทือกเขาตะนาวศรี”