Home » บรรยากาศดี๊ดี » ลำธารน้ำใส จากเทือกเขาตะนาวศรี
ลำธารน้ำใส จากเทือกเขาตะนาวศรี

ลำธารน้ำใส จากเทือกเขาตะนาวศรี

ลำธารน้ำใส จากเทือกเขาตะนาวศรี
ธารน้ำใสสะอาดซึ่งไหลมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ลำธารนี้อยู่ด้านหลังรีสอร์ท ลูกค้าสามารถลงเล่นได้ ใสเย็นสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*