Home » บ้านพักโบกี้โบกี้ » บ้านพักโบกีโบกี้
บ้านพักโบกีโบกี้

บ้านพักโบกีโบกี้

ด้านหน้าโบกี้

ภายใน2

ภายใน

ห้องพักโบกีโบกี้
– ห้องพักโบกี้ เหลือง , เขียว , ชมพู , ฟ้า  พักได้ 2 ท่าน
– สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทุกห้อง เครื่องปรับอากาศ, ทีวี, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, Free WIFI,
– ด้านความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบรีสอร์ท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*