บ้านพักขุนเขา (เขียว) – ขุนเขาเขียว บ้านหลังใหญ่ มี 2 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ 1 ห้อง…Continue Reading “บ้านพักขุนเขา (เขียว)”

บ้านพักขุนเขา (ชมพู) – บ้านหลังเดี่ยว  พักได้ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน มีห้องน้ำใ…Continue Reading “บ้านพักขุนเขา (ชมพู)”