ธารารินม่วง – สามารถพักได้ 3 ท่าน มีห้องน้ำในตัวพร้อมระเบียงนั่งชมลำธารด้านหลัง…Continue Reading “บ้านพักธาราริน (ม่วง)”

ธารารินฟ้าใส – บ้านหลังใหญ่ มี 3 ห้องนอน พักได้  14  ท่าน เสริมได้ 1-3 ท่าน พร้…Continue Reading “บ้านพักธาราริน (เขียวใส)”

ธารารินแดง – สามารถพักได้ 3 ท่าน พร้อมระเบียงนั่งชมลำธารด้านหลังรีสอร์ท  หรือนั…Continue Reading “บ้านพักธาราริน (แดง)”