บ้านพักขุนเขา (ชมพู) – บ้านหลังเดี่ยว  พักได้ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน มีห้องน้ำใ…Continue Reading “บ้านพักขุนเขา (ชมพู)”